26/12/1395-11:10

کسب رتبه نخست دست ساخت های فیزیک

کسب رتبه نخست تیم دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در چهارمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت های فیزیک در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کسب رتبه نخست دست ساختهای فیزیک در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان