16/12/1395-10:14

طرح مطالعه عصرگاهی

دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل از تاریخ 28/11/95 دانش آموزان سال چهارم دبیرستان بعد از اتمام کار آموزش روزانه با یک ساعت استراحت طبق برنامه از ساعت 15 لغایت 23 مشغول مطالعه می شوند . فضای رقابتی و ترغیب و تشویق دانش آموزان به استفاده بیشتر از وقت و رفع اشکال درسی از امتیازات این طرح می باشد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان