11/12/1395-08:42

تقدیر از دانش آموزان ممتاز امتحانات نوبت اول دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

از دانش آموزان ممتاز امتحانات نوبت اول پایه های دهم ، سوم و چهارم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در مراسم صبحگاهی روز دوشنبه مورخ 95/12/09 با حضور دبیران محترم با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.

دانش آموزان ممتاز پایه دهم رشته تجربی

دانش آموزان ممتاز پایه دهم رشته ریاضی

دانش آموزان ممتاز پایه سوم رشته تجربی

دانش آموزان ممتاز پایه سوم رشته ریاضی

دانش آموزان ممتاز پایه چهارم رشته تجربی و  ریاضی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان