11/12/1395-08:42

تقدیر از دانش آموزان ممتاز امتحانات نوبت اول دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

از دانش آموزان ممتاز امتحانات نوبت اول پایه های دهم ، سوم و چهارم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در مراسم صبحگاهی روز دوشنبه مورخ 95/12/09 با حضور دبیران محترم با اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.