09/11/1395-09:20

فصلنامه مبین منتشر شد

به اصلاع خانواده های محترم فصلنامه مبین دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر به شماره 37 ویژه پاییز 95 منتشر شده است ، علاقمندان جهت دریافت می توانند به معاونت پرورشی دبیرستان مراجعه نمایند.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان