09/11/1395-09:05

المپیاد علمی کشور

شرکت دانش آموزان دبیرستان الغدیر در آزمون المپیاد علمی کشور بهمن ماه سال 1395

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان