28/10/1395-12:19

ارتباط قبولی در المپیاد های علمی و قبولی در دانشگاه های برتر

تعدادی از دانش آموزان به عنوان نمونه از دبیرستان غیردولتی الغدیر

اسامی  قبولی دانش آموزان در المپیادهای علمی  و دانشگاه های  معتبر کشور

دانلود

دانلود


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان