27/10/1395-09:54

بازدید تیم آموزشی اداره آموزش و پرورش بابل

بازدید تیم آموزشی اداره آموزش و پرورش بابل جناب آقای اسدی کارشناس مسئول آموزش متوسطه و هیئت همراه از دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در این بازدید برنامه‏ های آموزشی دبیرستان و کارهای در دست اجرا از جمله برگزاری کلاس المپیادهای علمی، کلاس کنکور و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بازدید جلسه‏ ای با دبیران علوم پایه برگزار شد.


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان