04/10/1395-10:39

امتحانات نوبت اول دانش آموزن دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل

با نام و یاد خدای بزرگ امتحانات نوبت اول دانش آموزن دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل ، در روز شنبه مورخ 95/10/04 راس ساعت 8 صبح در سالن امتحانات دبیرستان در حال برگزاری می باشد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان