02/10/1395-13:11

جلسه مشاوره دبیرستان الغدیر با اولیای دانش آموزان پایه چهارم تجربی

در جلسه مورخه 95/10/02 در دبیرستان الغدیر بابل حضور اولیای دانش آموزان سال چهارم رشته تجربی با مشاور دبیرستان برگزار شده است . عملکرد دانش آموزان در نوبت اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهکارهای لازم ارائه شد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان