29/08/1395-13:54

دکتر کمیل هادی پور

حضور دکتر هادی پور فارغ التحصیل دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل در کلاس های سال سوم و چهارم رشته تجربی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان