25/08/1395-13:56

حضور مهندس مهدی آقاجانی از فارغ التحصیلان موفق دبیرستان در جمع دانش آموزان

حضور مهندس مهدی آقاجانی از فارغ التحصیلان موفق دبیرستان در جمع دانش آموزان سال چهارم رشته های ریاضی و تجربی با موضوع اغتنام از فرصت باقی مانده تا کنکور.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان