24/08/1395-10:38

مراسم تقدیر و تشکر

در مراسم صبحگاه روز دوشنبه مورخ 24/08/95 از دانش آموزان ممتاز پایه های دهم و سوم رشته ریاضی و تجربی که در اولین آزمون مرآت عملکرد رضایت بخشی داشته اند با حضور دبیران تقدیر به عمل آمد.

برترین های مرحله اول آزمونمرآت

دانلود اسامی دانش آموزان پایه دهم
دانلود اسامی دانش آموزان پایه سوم


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان