19/08/1395-08:14

همایش آشنایی با نجوم

به منظور آشنایی دانش اموزان پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با مجموعه منظومه شمسی و آفرینش کیهانی و همچنین جذابیت های المپیاد نجوم ، همایش آشنایی با نجوم در روز سه شنبه مورخ 95/08/18 با حضور اساتید انجمن نجوم کشور در دبیرستان الغدیر برگزار گردید.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان