16/08/1395-09:46

برگزاری اولین آزمون ادواری دانش آموزان پایه دهم و سوم

اولین آزمون ادواری دانش آموزان پایه دهم و سوم رشته های ریاضی و تجربی روز یکشنبه مورخ 95/08/16 در دبیرستان الغدیر برگزار شد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان