11/08/1395-09:19

تقدیر از دانش آموزان

از دانش اموزان پایه دهم رشته تجربی که در آزمون مورخه 95/08/06 عملکرد درخشانی داشته انددر مراسم صبح گاه با حضور دبیران ارجمند تقدیر به عمل آمد .

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان