10/08/1395-11:02

دومین همایش خانواده های محترم ، به اتفاق دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی فیزیک با حضور پرفسور خان بابایی استاد دانشگاه کشور کانادا و دانشگاه صنعتی نوشیروانی

دومین همایش خانواده های محترم ، به اتفاق دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در روز یکشنبه مورخه 95/08/09 با حضور پرفسور خان بابایی استاد دانشگاه کشور کانادا و دانشگاه صنعتی نوشیروانی با موضوع یادگیری دروس به روش جدید راس ساعت 15:45 دقیقه در سالن اجتماعات دبیرستان با حضور باشکوه والدین محترم برگزار گردید.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان