24/07/1395-11:48

محفل شور و شعور حسینی

محفل شور و شعور حسینی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل مصادف با هشتم محرم الحرام مهرماه 95

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان