21/06/1395-13:42

رتبه ها و درصد آزمون 21 شهریور 95 پایه چهارم رشته تجربه و ریاضی

رتبه ها و درصد آزمون 21 شهریور 95 پایه چهارم رشته تجربه و ریاضی دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر اعلام شد.

رتبه و درصد دانش آموزان پایه چهارم کلاس 10(ریاضی)

رتبه و درصد دانش آموزان پایه چهارم کلاس 11(ریاضی)

رتبه و درصد دانش آموزان پایه چهارم کلاس 12(تجربی)

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان