21/06/1395-08:52

بازدید دانش آموزان سال سوم ریاضی فیزیک دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل ازمرکز مخابرات بابل و امیرکلا

بازدید (دیروز 95/6/20) دانش آموزان سال سوم ریاضی فیزیک دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل ازمرکز مخابرات بابل واقع در خیابان شریعتی _ دانشگاه و مرکز مخابرات امیرکلا که توسط کارشناسان ومهندسین توضیحات مبسوطی در زمینه های نرم افزاری وسخت افزاری ارائه شد و با پاسخگویی به پرسشهای دقیق دانش آموزان همراه بود، باتشکر از مدیریت مرکز جناب آقای مهندس طاهری وکارشناس مسئول جناب آقای مهندس جوشنی که از دانش آموختگان دبیرستان الغدیر بوده است.......

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان