15/06/1395-11:55

نتایج و کلید آزمون 15 شهریور رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

نتایج و کلید آزمون 15 شهریور رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک دبیرستان پسرانه غیردولتی الغدیر بابل اعلام شد.

دانلود کلید و رتبه های دانش آموزان رشته علومتجربی

دانلود کلید و رتبه های دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان