09/06/1395-11:47

کلید سوالات آزمون پایه دهم

دانش آموزان پایه دهم جهت دریافت نتیجه آزمون پایه دهم 95/06/09 به دبیرستان مراجعه نمایند.

دانلود کلید سوالات آزمون پایه دهم

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان