26/05/1395-13:17

مسابقه فرهنگی مرحله کشوری

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در مسابقات فرهنگی مرحله کشوری

درخشش دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل در مسابقات فرهنگی مرحله کشوری

توسط دانش آموز سید علی حسینی رتبه 1 در رشته نقدادبی و دانش آموز علی آراسته فرد  رتبه 2 دررشته مقاله پژوهشی

برای نمایش عکس بنر کلیک کنید

توسط دانش آموز علیرضا صالحیان  رتبه 3 در رشته مطالعه و تحقیق و دانش آموز میرمحمد رسولی رتبه 3 دررشته مطالعه و تحقیق

برای نمایش عکس بنر کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان