16/05/1395-13:28

المپیاد ریاضی

کلاس المپیاد ریاضی هم اکنون در دبیرستان غیردولتی پسرنه الغدیر بابل

کلاس ا لمپیاد ریاضی هم اکنون در دبیرستان غیردولتی پسرنه الغدیر بابل توسط دبیران دبیرستان و مدرسان باشگاه دانش پژوهان کشور برگزار می باشد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان