03/05/1395-09:35

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی پایه دهم

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی پایه دهم مرداد 95 دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی پایه دهم مرداد 95 دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل

مشاهده و دانلود اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

مشاهده و دانلود اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان