02/05/1395-09:20

هم اکنون برگزاری آزمون ورودی پایه دهم

برگزاری آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان