30/04/1395-08:19

آزمون وروردی داوطلبان پایه دهم

آزمون وروردی داوطلبان پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

آزمون وروردی داوطلبان پایه دهم دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

در روز شنبه مورخ 95/05/02 راس ساعت 8 صبح در محل دبیرستان برگزار می گردد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان