30/02/1395-09:44

بخشی از رتبه های ممتاز کنکور سراسری

بخشی از رتبه های ممتاز دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل در کنکور سراسری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان