20/02/1395-09:16

برگزاری نماز شکر

برگزاری نماز شکر در -دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

                      بسمه تعالی 

به شکرانه یکسال نعمت سلامتی و توفیق اتمام یکسال

آموزشی براساس برنامه سنواتی دبیرستان در آخرین روز

از سال تحصیلی نماز شکر در دبیرستان برگزار می‏گردد.

در سال تحصیلی 95 94 نیز در روز شنبه مورخ95/2/18

نماز شکر در دبیرستان با حضور همه دبیران و دانش‏ آموزان با

شکوه خاصی نماز برگزار گردید و در پایان از نمازگزاران پذیرایی به عمل آمد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان