12/02/1395-11:07

حضور دانش آموزان در آزمون پیشگامان استان

حضور دانش آموزان پایه های دوم و سوم رشته های تجربی و ریاضی در مسابقه علمی مدارس پیشگامان استان مازندران که روز پنج شنبه مورخ 95/2/9 در دبیرستان دانش پژوهان شهرستان نور برگزارگردید .

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان