31/01/1395-10:56

مراسم تجلیل از دانش آموزان لیگ علمی ، المپیاد و مسابقات فرهنگی هنری

مراسم تجلیل از دانش آموزان لیگ علمی ، المپیاد و مسابقات فرهنگی هنری - دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان