25/01/1395-13:41

دانش آموزان افتخار آفرین فرهنگی ، هنری

دانش آموزان افتخار آفرین فرهنگی ، هنری دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان