19/01/1395-11:45

نتایج آزمون های روز پنج شنبه 95/1/19

نتایج آزمون های روز پنج شنبه 95/1/19 پایه های دوم و سوم - دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان