18/01/1395-11:59

محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم چهارشنبه مورخ 18 فروردین سال 1395 ساعت 7 صبح همراه با قرائت ، ترجمه و تفسیر آیات صفحه 184 قرآن کریم به میزبانی کلاس 04 دوم ریاضی برگزار شد

مجری برنامه : محمدصدرا کاظمی - مرتضی خسروی
قاری قرآن : امیر محمد گرجی - امیر محمد ملک پور -
 سید طه محبوبی و ابوالفضل علیجانی
قرائت ترجمه آیات : سید معین حسینی و حسین رمضان زادگان
مسئوا روابط عمومی : محمدرضا حاج آقاتبار
تفصیر و توضیح آیات : جناب آقای احمدی نیک - جناب آقای علی عبدی
و حاج آقا رضانژاد(امام جماعت دبیرستان )

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان