24/12/1394-13:55

زیارت معصوم دهم ، حضرت امام رضا(علیه السلام)امام هشتم

زیارت معصوم دهم ، حضرت امام رضا(علیه السلام)امام هشتم - دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

به نام خدا

زیارت معصوم دهم ، حضرت امام رضا(علیه السلام)امام هشتم

برعجم تافت چو خورشید ولایت ز عرب

                                 پرچم کشور مایافت از او زیب و تراز

مغتنم مقدم مهمان گرامی شمرید

                                که ولی نعمت ماآمده از راه دراز

گزارش اردوی برون استانی

مشهدمقدّس (طریق رضوان)

سنت حسنه دبیرستان غیر دولتی الغدیر

ویژه دانش آموزان پایه سوم

18/اسفندماه/1394 لغایت 22/اسفندماه/1394

باحضور دانش آموزان و مشتاقان علم و دانش و مدافعان و عاشقان ولایت

جهت مشاهده عکس کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان