10/12/1394-10:40

موفقیت دانش آموزان پایه سوم

موفقیت دانش آموزان پایه سوم رشته ریاضی و فیزیک دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل در مسابقات آزمایشگاهی شیمی آموزشگاه های شهرستان بابل تبریک عرض می نماییم

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان