15/11/1394-10:40

اعلان نتایج آزمون تخصصی پایه دوم

اعلان نتایج آزمون تخصصی پایه دوم - دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان