14/11/1394-13:46

اولین کارگاه آموزشی رشته شناسی

اولین کارگاه آموزشی رشته شناسی در دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل

اولین کارگاه آموزشی رشته شناسی

این کارگاه آموزشی به منظور شناخت هر چه بیشتر دانش آموزان سال چهارم

رشته ریاضی فیزیک با رشته های دانشگاهی در دبیرستان الغدیر با حضوردانشجویان

ممتاز دانشگاه های شریف و تهران در روز چهارشنبه مورخ 1394/11/14 در

دبیرستان الغدیر بابل برگزار گردید.

در این جلسه دانشجویان ممتاز با دانش آموزان سال چهارم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جهت مشاهده عکس کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان