03/11/1394-13:46

مسابقات هنرهای تجسمی

دانش آموزان افتخار آفرین هنر های تجسمی دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان