16/10/1394-11:20

نتایج دانش آموزان منتخب قرآن ، نماز ، عترت

نتایج دانش آموزان منتخب قرآن ، نماز ، عترت دبیرستان غیر دولتی الغدیر بابل در مرحله شهرستان سال تحصیلی 95-1394

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان