28/09/1394-09:56

طرح مدام

اجرای طرح مدام در دبیرستان غیر دولتی پسرانه الغدیر بابل

اجرای طرح مدام در دبیرستان غیر دولتی

الغدیر بابل

هدف :
1- به منظور افزایش اعتماد به نفس
2- تقویت روحیه خود باوری
3- ایجاد خلاقیت و نشاط
4- ایجاد و ارتقای حس مسئولیت پذیری دانش آموزان ...
اداره دبیرستان در روز سه شنبه مورخ 94/09/24 به
دانش آموزان این واحد آموزشی سپرده شد .

برای مشاهده عکس کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان