24/09/1394-11:04

محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن در روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 ساعت 7:20 صبح در دبیرستان الغدیر بابل برگزار شد

مراسمانس با قرآن همراه با ترجمه ، قرائت و تفسیر آیات 175 قرآن کریم
به میزبانی کلاس03 همراه با پذیرایی در دبیرستان الغدیر برگزار شد .
مجری برنامه :رضا شیرخانی - میلاد جعفر نژاد - امیر صادق عمویی
قاریان قرآن :امیر محمد گرجی - امیر محمد ملک پور - طاها محبوبی
قرائت ترجمه آیات:محمد صادق مهام - سینا حسنی - آریا حسن نیا - امیرحسین کریمی 
تفسیر و توضیحآیات : جناب آقای احمدی نیک و جناب آقای علی عبدی
و دانش آموزابوالفضل سرهنگ پور
برای مشاهده عکس کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان