07/09/1394-09:02

پیام هفته

دبیرستان الغدیر برای هر هفته برای خود پیامی را انتخاب می کند

دوست داشتن آموختنی ؛
و همه کس ، رنج آموختن را نمی برد


دیگران کاشتند ما خوردیم
ما بکاریم و دیگران بخورند

جهت مشاهده و دانلود دل نوشته دهه فجر کلیک کنید
گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده
آخر این در گران مایه بهایی دارد
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
اندکی در خود نگر تا کیستی
از کجایی در کجایی چیستی
با توکل زانو اشتر ببند .
در تاریکی به دنبال چه میگردی ؟
چرا نور را نمی جویی ؟
هیچ قطاری صرفا با سوت زدن به مقصد نمی رسد

امام علی (ع):
کردار زیبا از بلندی همت خبر می دهد
پیامبر اکرم (ص):
خیر دنیا و آخرت ، دانش و شر دنیا و آخرت نادانی است
درخت تو گر بار دانش بگيرد
به زير آوري چرخ نيلوفري را
کار امروز را به فردا میفکن
تا توانی دلی به دست آور
دل شکستن هنر نیست

هم نشین تو ز تو به باید

خوشا چاهی که آب از خود برآرد

هر کسی را بهر کاری ساختن
ز کوشش به هر جا خواهی رسی
نا برده رنج گنج میسر نمی شود
خواستن توانستن است
بار کج به مقصد نمی رسد
در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیه
سپید است
اندازه نگه دار که اندازه نکوست
خوش زبان باش تا در امان باشی
ای که دست می رسد کاری بکن

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان