05/09/1394-10:51

نتیجه آزمون

نتیجه آزمون پایه دوم

جهت مشاهده و دانلود  آزمون عمومی
 پایه دوم (ریاضی و تجربی )که درروز
پنج شنبه مورخ 94/9/5 برگزار گردید کلیک کنید .دانلود نتایج

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان