04/09/1394-12:29

بازدید از نمایشگاه کتاب

بازدید از نمایشگاه کتاب شهید نجاریان

بازدید از نمایشگاه کتاب شهید نجاریان روز سه شنبه مورخ 94/9/3
 توسط دانش آموزان  دبیرستان الغدیر بابل
موضوع بازدید : علمی پژوهشی مقارن با هفته کتاب و کتابخوانی

برای مشاهده عکس کلیک کنید

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان