20/08/1394-09:03

محفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن در روز چهارشنبه مورخ 20/8/94 ساعت 7:20 برگزار گرديد

محفل انس با قرآن همراه با قرائت - ترجمه و تفسير آيات

صفحه 174قرآن كريم به ميزباني برگزاري و پذيرايي اين

هفته دانش آموزان محترم كلاس 09 سوم تجربي برگزار

شد .

مجري برنامه : آقاي امير محمد بابائيان

قاري قرآن : حسين آقا بزرگي - احسان غلامي - محمد ملك پور

قرائت ترجمه آيات : امير محمد بابائيان - دانيال رنجبر -

 محمد رضا قلي زاده

تفسير و توضيح آيات : جناب آقاي احمدي نيك و آقاي علي عبدي

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان