07/08/1394-12:37

جلسه شوراي دبيران

در پی دعوت قبلی دبیرستان غیردولتی الغدیر برای تشکیل شورای دبیران جلسه‏ای در تاریخ 30/6/94 با حضور دبیران محترم در سالن اجتماعات دبیرستان تشکیل گردید


در پی دعوت قبلی دبیرستان غیردولتی الغدیر برای تشکیل شورای دبیران جلسه‏ای در تاریخ 30/6/94 با حضور دبیران محترم در سالن اجتماعات دبیرستان تشکیل گردید، این جلسه رأس ساعت 8 شب با قرائت کلام‏ا... آغاز گردید سپس جناب آقای مدیر پای تریبون قرار گرفت پس از عرض خیرمقدم آغاز بهار تعلیم و تربیت را تبریک گفتند و اشاره کردند این سومین جلسه نشست با دبیران از آغاز شروع تحصیل در تابستان تاکنون می‏باشد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان