04/07/1394-08:27

مراسم با شکوه بازگشایی مدارس در اول مهر 94

مراسم بازگشایی مدارس در اولین روز مهر در دبیرستان الغدیر بابل با حضور ...

ریاست محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی جناب دکتر واثقی ،همکاران ،دانش آموزان همراه با تقدیر و اهدا جوایز به کنکوری های 94 الغدیر برگزار گردید.
این مراسم با پذیرایی از همه حاضرین خاتمه یافت و دانش آموزان اولین روز کلاس خود را شروع نمودند
.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان