04/05/1394-08:58

درخشش بی نظیر دانش آموزان الغدیر در کنکور 94

برترین های الغدیر رشته ریاضی و تجربی در کنکور 94

مشاهده برترین های الغدیر

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان