26/11/1393-12:50

جلسه کیفیت بخشی مدیران مدارس متوسطه شهرستان بابل در الغدیر

این جلسه صبح روز پنجشنبه مورخ 93/11/23 با حضور دکتر نقی زاده نائب رئیس مرکز مرآت برگزار گردید....

همچنین جلسه با تلاوت چند از کلام الله مجید و سرود مقدس جمهوری اسلام ایران آغاز، و بعد سرکار خانم ولی نیا معاون آموزش متوسطه پیرامون وظایف مدیران در این مقطع رهنمودهایی را ارائه نمودند.

سپس دکتر نقی زاده در خصوص کیفیت بخشی آموزشی مفصلاً توضیحاتی را ارائه نمودند.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان