16/10/1393-11:12

جلسه انجمن و اولیا سال اول

جلسه ای اولیا با مدرسه در روز دوشنبه مورخ 93/9/24 رأس ساعت10:30 در سالن اجتماعات الغدیر برگزار گردید.

متن کامل گزارش + تصویر

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان